top of page
Dokter en Dominee-25 over ons v3_edited.jpg

Over ons

Wij zijn Olaf en Lydia ten Napel. In september 2021 waren we twintig jaar getrouwd. Die dag stapten we op de fiets en reden we letterlijk terug langs de plekjes waar ons verhaal ooit begon.

Wat is het goed om even stil te staan, te voelen en woorden te geven aan zegeningen en verdriet. Om vanuit de rust te ontdekken in welk seizoen het leven je gebracht heeft en zicht te krijgen op de weg die voor je ligt. Al fietsend ontdekten wij dat voor ons de tijd rijp is om mensen op een unieke manier welkom te heten in ons hart. Dokter & Dominee is het concept waarin we dat willen doen. We heten jou welkom voor een ontmoeting voorbij de oppervlakte, van hart tot hart.

Dokter en Dominee-36.jpg

Olaf heeft theologie gestudeerd en was van 2015 tot 2022 als voorganger verbonden aan de VEZ in Zwolle. Zijn passie is mensen te helpen om te leven van binnenuit. In de ratrace van het leven zijn er zoveel stemmen die wat van je willen, maar wat echt belangrijk is ligt al lang opgeslagen in jouw hart. Dat is de plek waar God spreekt en waar het echte leven begint. Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar mocht Olaf op tal van manieren met mensen de reis naar hun hart maken. Hij deed dat op grote evenementen, maar ook in kleine huiskamerkring. Hij was als jonge voorganger vijf jaar verbonden aan een kleine missionaire kerk van vijftig man. De laatste zeven jaar diende hij als voorganger in een grote missionaire kerk van vijfduizend man. Met Dokter & Dominee verlangt Olaf ernaar om een nieuw hoofdstuk te openen, waarin alles samenkomt: Zijn passie voor God, zijn liefde voor mensen, zijn bediening als spreker en zijn creativiteit. Door het ontwikkelen van mooie programma's voor diverse doelgroepen wil hij mensen begeleiden naar hun diepste bronnen. Er zullen programma's komen die zich richten op vreugdevolle seizoenen, maar ook op diepe dalen, programma's voor leiders, maar ook voor jongeren. En we gaan samen het leven vieren, omdat God goed is, dwars door alles heen! Laat het water maar stromen en laat de Geest zijn werk doen!    

Lydia is huisarts en heeft samen met haar duo-collega een huisartsenpraktijk in Apeldoorn: Zuidbroekdokters. Ook is ze als huisarts verbonden aan de medische zorg voor asielzoekers op een aantal AZC-locaties. Lydia is gespecialiseerd in de huisartsenspoedzorg, maar in 2021 werd ook haar interesse gewekt in de leefstijlgeneeskunde. Hoe mooi is het om ziekten te kunnen voorkomen door een gezonde leefstijl! Als dokter wil ze mensen inspireren om goed voor zichzelf te zorgen, naar ziel, geest en lichaam.

 

Onze passie is om geregeld te dompelen in ijskoud water. Het begon als een leuk experiment na het lezen van de Wim Hof-methode. Gaandeweg hebben we nieuwe inzichten opgedaan over de positieve effecten van koude op onze veerkracht. Ademhalingstechnieken dragen bij aan het activeren en tot rust brengen van het zenuwstelsel en koudetraining zorgt voor een positieve mindset, betere bloedsomloop en is een boost voor het immuunsysteem. Veel culturen werken al eeuwenlang met de stimulerende kracht van adem en kou en wetenschappelijke studies bevestigen dit meer en meer. Als kersverse gediplomeerde koudetrainers vinden we het leuk om deze elementen toe te voegen in onze programma's en samen met jou een duik in het diepe te nemen.

 

De rode draad van ons leven is het verhaal van de Bijbel. We zijn geïnspireerd en diep geraakt door de liefde van God. In Genesis lezen we hoe God de mens maakt en hem de levensadem geeft. We zien hoe mensen in de vrijheid worden gesteld om de vreugde van het leven te ontdekken, in verbondenheid met God en met elkaar. De Bijbelse uitdaging voor ons is telkens weer om te leren leven vanuit deze oorsprong. In onze programma's nemen de schatten van de Bijbel daarom een belangrijke plek in. De boerderij waar wij wonen is geen kerk en we hopen dat onze aanpak breed genoeg is om ook mensen te verwelkomen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Wel vragen we van onze gasten een onbevangen houding voor deze bron van inspiratie.   

Facebook Olaf
LinkedIn Lydia

Benieuwd naar onze programma's?

Onze waarden

Persoonlijke vrijheid – De mooiste dingen ontstaan wanneer je vrij bent om te dromen. Wij bewaken onze vrijheid en volgen ons hart, waarheen het ons ook leidt. 
 

Dienstbaarheid – We zijn bedoeld om van waarde te zijn voor onze naaste. We zoeken niet het soort geluk dat onszelf centraal stelt, maar hopen geluk te vinden door de ander te verwelkomen in ons hart. Daarom stellen we in alles het belang van onze gasten voorop. We willen vrucht dragen en iets bouwen dat van waarde is. 
 

Schoonheid – Iets dat met aandacht is gemaakt is per definitie mooi. Wij gaan niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. Alles wat we doen wordt met aandacht gemaakt en straalt schoonheid uit. Van de website en de promotie tot de slaapkamers, het eten en iedere inspiratiesessie. Alles wordt met aandacht en liefde gemaakt, als cadeau voor onze gasten. Hiermee willen we iets uitstralen van de schoonheid en aandacht van God. 
 

Spiritualiteit – De diepste ervaringen nemen je mee naar het hart van God. Wij werken vanuit de christelijke hoop, dat er herstel is aan het hart van God. We willen mensen meenemen naar de tuin van God, waar ze met God kunnen wandelen en Zijn roep kunnen verstaan. Deze reis heeft altijd tot doel dat mensen meer zicht krijgen op hun plek in de wereld en toegerust worden om vrucht te dragen. Het beperkt zich niet tot een naar binnen gerichte ervaring.
 

Grensverleggend - Als mens groei je in karakter door buiten je comfortzone te treden. We zijn zowel grensverleggend in kwetsbaarheid, als ook in het uitstappen in nieuwe belevingen. Onze programma's zijn intens, zonder zelfbehoud. Je wordt overgeleverd aan de reis die voor je klaar ligt, zodat je samen met God de confrontatie met jezelf aangaat en daardoor groeit. 
 

Oordeelvrij - We willen het leven bewust leven en omarmen. En we willen onze gasten oordeelvrij ontvangen. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, jij bent door God gemaakt om van te houden. We hopen dat we samen kwetsbaar mogen zijn en God mogen ontmoeten in die gebieden waar we hem nodig hebben. 

Rentmeesterschap - Ons bezit is feitelijk van God. Als mensen lenen we de schepping voor een tijdje, waarna we deze weer overgeven aan de volgende generatie. We zien het als onze opdracht om goed voor de schepping te zorgen en anderen ruimhartig te laten delen in onze zegeningen.

bottom of page